Prawo na co dzień

Działka bez budynku nie dostanie już adresu

Nieruchomości
W nowej ewidencji miejscowości, ulic i adresów numery mają być przypisywane do budynków, w których choćby czasowo przebywają ludzie. Wynika to z obowiązującego od 17 lutego nowego rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Mogą być kłopoty z nawigacją

Czytaj więcej...

Gdzie Twój dom, czyli o miejscu zamieszkania

Wiele przepisów prawa wiąże określone skutki prawne z faktem zamieszkiwania na danym obszarze. Na gruncie prawa cywilnego od miejsca zamieszkania zależy – w braku innych ustaleń - miejsce spełnienia świadczenia, w prawie prywatnym międzynarodowym w wielu wypadkach decyduje o ustalenie prawa właściwe. Z punktu widzenia prawa samorządu terytorialnego najbardziej istotnym przykładem będzie z kolei sam fakt przynależności do danej gminy (i odpowiednio powiatu oraz województwa) - wszakże jednostki samorządu terytorialnego stanowią wspólnotę wszystkich osób zamieszkujących na danym terenie. Czym zatem jest owe miejsce zamieszkania?

Czytaj więcej...

Samorząd musi zaspokajać potrzeby lokalowe na swoim terenie

Wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy nie rozwiązują problemu. Brak środków finansowych i przestarzałe przepisy ograniczają możliwości działania. Eksperci nie mają wątpliwości. Niezbędna jest nowelizacja ustawy.

Czytaj więcej...

Jak po zmianie przepisów ubiegać się o becikowe po urodzeniu dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, to wynoszące 1 tys. zł świadczenie finansowane przez budżet (ale wypłacane przez gminę). Mogą je otrzymać rodzice narodzonego potomka bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Najważniejszym warunkiem, od którego jest uzależnione przyznanie becikowego, jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o objęciu opieką medyczną w trakcie ciąży. Przy czym od 1 stycznia wprowadzone zostały bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące tego zaświadczenia. Becikowe będzie przysługiwać tylko w sytuacji, gdy udokumentowane jest, że przyszła matka była objęta taką opieką nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Czytaj więcej...

Więcej macierzyńskiego

Od dnia 1 stycznia 2012 r. wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego – ulega podwyższeniu. Wynika to z przepisu art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654) oraz z przepisu art. 1822 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej...