Prawo na co dzień

To już jest. System większościowy obowiązuje w Senacie i w radach gmin

Kwestia wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu podnoszona jest w debacie publicznej nie po raz pierwszy. Najczęściej hasło to pojawiało się w postulatach PO, jednak również PiS w pewnym okresie patrzył na pomysł zmiany ordynacji przychylnie.

Czytaj więcej...

Do 31 marca trzeba wnieść opłaty za korzystanie z zasobów przyrody

Podobnie jak przy podatkach zobowiązane podmioty ustalają we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnoszą ją bez wezwania na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty roczne za korzystanie ze środowiska, podobnie jak przed rokiem, wnosimy do 31 marca – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czytaj więcej...

Prawnik i fryzjer muszą wydać paragon

Od 1 marca br. przedstawiciele kolejnych kilku profesji będą musieli korzystać z kas fiskalnych bez względu na wartość sprzedaży na rzecz konsumentów – informuje Rzeczpospolita

Czytaj więcej...

Umowy zlecenia oskładkowane

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza m.in. „ozusowanie” umów zleceń. Zgodnie z nowymi przepisami od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe.

Czytaj więcej...

Koniec dyktatu ceny. Weszła w życie nowela Prawa zamówień publicznych

Zerwanie z dyktatem najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów i spowodowanie, by wykonawcy zatrudniali pracowników na umowy o pracę - takie mają być skutki noweli Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie w niedzielę.

Czytaj więcej...

MINIMALNE WYNAGRODZENIE WZRASTA O 70 ZŁ

Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł ( brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2014 r. (1680 zł) jest to wzrost o 70 zł, tj. o 4,2 %.

Czytaj więcej...