SilesiaNet

PODSUMOWANE REALIZACJI PROJEKTU

"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)"


24 czerwca 2014 r.
Miejski Dom Kultury w Mikołowie

PROGRAM


9:00-9:15 Otwarcie konferencji

9.15-9.35 Geneza projektu i uwarunkowania formalne – Aleksandra Łataś, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

9.35-10.05 Techniczna realizacja projektu – Krystian Nyczka Wydział Informatyki

10.05-10.40 Możliwości rozwoju i wykorzystania sieci szerokopasmowej, uwarunkowania prawne i obowiązki jednostek związane z przetwarzaniem i gromadzeniem danych – Łukasz Ryguła, naczelnik Wydziału Informatyki

10.40-11:00 Miasto Zabrze – sieć światłowodowa w praktyce – Ewa Jasionek z-ca dyr. ds. Informatyzacji Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Prezentacja Aleksandra Łataś
Prezentacja Krystian Nyczka
Prezentacja Łukasz Ryguła