Trzy razy więcej. Na ePUAP2 szybciej można korzystać z usług - uważa szef MAC

Dzięki zmianom na nowej platformie ePUAP2 łatwiej i szybciej można korzystać z oferowanych tam usług. Prostsze jest wyszukiwanie na stronie odpowiednich funkcji czy informacji, a liczba zakładanych profili zaufanych wzrosła trzykrotnie z 400 dziennie do ponad 1200.

Jak zapowiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, sukcesywnie będzie zwiększana liczba placówek, w których można potwierdzać profil zaufany ePUAP oraz instytucji, z którymi MAC rozpocznie współpracę w zakresie przybliżania e-administracji do obywateli.

- Jestem przekonany, że przekazaliśmy obywatelom i urzędnikom sprawne i dobrze działające narzędzie – powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji. Na konferencji prasowej, poświęconej uruchomieniu platformy ePUA2 i wprowadzeniu nowych usług szef MAC stwierdził, że podjęcie decyzji o uruchomieniu procesu naprawczego platformy ePUAP było jednym z najistotniejszych zadań resortu administracji cyfryzacji.

Proces etapowy

Minister podkreślił, że podejmując się realizacji tego przedsięwzięcia, zdecydowano się na proces etapowy a nie rewolucyjny. - Mamy dziś nową platformę dużo tańszą, bardziej nowoczesną i bardziej wydajną z przejrzystym interfejsem – dodał.

Minister Andrzej Halicki powiedział również, że już dziś zaobserwować można wzrost zainteresowania nową platformą, do której zostały także dodane kolejne usługi. - Liczba zakładanych profili zaufanych wzrosła trzykrotnie z 400 dziennie do ponad 1200 – podkreślił.

Więcej placówek

Minister dodał, że sukcesywnie będzie zwiększana ilość placówek, w których można potwierdzać profil zaufany ePUAP oraz instytucji, z którymi MAC rozpocznie współpracę w zakresie przybliżania e-administracji do obywateli.

- Poczta Polska uruchomi kilkaset tego rodzaju miejsc w ciągu najbliższych kilku miesięcy – powiedział Andrzej Halicki. Jak dodał, ministerstwo ogłosiło również konkurs na zakładanie Centrów Aktywności Cyfrowej w powiatach oraz gminach miejskich. Na jego realizację MAC planuje przekazać środki w wysokości 2 mln zł. Czytaj Złóż wniosek. 2 mln zł rozdysponuje MAC na utworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej.

Minister Andrzej Halicki poinformował również, że od września rozpocznie się w mediach promocja platformy ePUAP2 i Profilu Zaufanego.

Dzięki wprowadzonym zmianom na nowej platformie ePUAP2 łatwiej i szybciej można korzystać z oferowanych tam usług. Prostsze jest też wyszukiwanie na stronie odpowiednich funkcji, zakładek czy informacji.

Uruchomione zostały również nowe usługi: teraz z jednego miejsca w sieci można bezpiecznie nie tylko rozliczyć się z ZUS, obsługiwać prowadzoną działalność gospodarczą, zarejestrować jako poszukujący pracy lub zgłosić zbiórkę publiczną, ale także zgłosić utratę dowodu osobistego, zawnioskować o jego wymianę lub wydanie, poprosić o odpis aktu stanu cywilnego (np. urodzenia, małżeństwa, zgonu), jak i uzyskać informację o środowisku i jego ochronie.

Usługi dla obywateli, przedsiębiorców i administracji

Z usług na ePUAP mogą korzystać obywatele, przedsiębiorcy oraz sama administracja. Wystarczy założyć konto na ePUAP, a następnie założyć i potwierdzić Profil Zaufany – czyli bezpieczny i bezpłatny mobilny podpis elektroniczny. W nowej wersji systemu uproszczona została procedura zakładania konta na ePUAP, zwiększyła się też liczba miejsc, w których można potwierdzić profil zaufany.

Działa już ponad 1100 punktów potwierdzających w Polsce (w urzędach skarbowych, urzędach wojewódzki, niektórych urzędach miast, oddziałach ZUS, wybranych placówkach Poczty Polskiej) oraz w innych krajach (w konsulatach, ambasadach).

Elektroniczne Skrzynki Podawcze

Każdy użytkownik, który ma konto na ePUAP oraz korzysta z profilu zaufanego może korespondować elektronicznie z dowolnym urzędem, który ma konto na ePUAP. Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dlatego obywatel ma gwarancję, że urząd przyjmie każde pismo podpisane elektronicznie.

Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd musi korespondować z nim przez internet. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu e-maile. E-mail dopuszczany jest jedynie w najprostszych kwestiach informacyjnych.

Autoryzacja operacji w nowym systemie odbywa się poprzez SMS – analogicznie jak ma to miejsce z transakcjami bankowymi. Każdy użytkownik ePUAP posiada w systemie własny „skład dokumentów” działający na kształt osobistej skrzynki mailowej, z historią prowadzonej urzędowej korespondencji. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym „awizo”. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze można wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty).

Profil Zaufany

Warto też pamiętać, że Profil Zaufany służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji, m.in. Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy platform regionalnych. Dzięki profilowi zaufanemu ePUAP, użytkownik nie musi pamiętać wielu haseł i loginów, tylko może jednokrotnie zalogować się do różnych systemów oferujących szereg przydatnych elektronicznych usług publicznych.

Ponad 1 mln osób korzysta

Już ponad 1 mln osób korzysta z usług ePUAP i prawie 500 tys. z Profilu Zaufanego. Liczba Profili Zaufanych przyrasta o 15 tys. miesięcznie, a nowych kont zakładanych na ePUAP o 30 tys. Dlatego wprowadzono zmiany, dzięki którym zwiększyła się wydajność systemu.

Liczba osób mogących się jednocześnie logować w systemie docelowo wyniesie do 20 tysięcy. Oznacza to, że jeżeli użytkownik średnio potrzebuje 10 minut, żeby przeprowadzić transakcję, to dziennie będzie można obsłużyć prawie 3 mln użytkowników. Aktualnie przez ePUAP przesyłanych jest około 2 mln dokumentów rocznie, co daje średnio 5 tysięcy dokumentów dziennie. Zwiększony został również limit przechowywania plików dla każdego podmiotu publicznego.

Już dziś można online m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, napisać pismo i wysłać wykorzystując tzw. „pismo ogólne” czy zgłosić zbiórkę publiczną.

Nowe usługi

Spośród ponad 100 kolejnych nowych usług, które planowane są wkrótce do uruchomienia, warto wymienić m.in.:
1. wniosek o Elektroniczną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – szczególnie przydatne przy wyjazdach za granicę i zachowaniu pewności uzyskania świadczenia zdrowotnego w kraju UE/EFTA;
2. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – ważne przy chęci sprawdzenia czy obywatel własciwie płaci podatki;
3. wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy;
4. dopisanie się elektronicznie do spisu wyborców - przydatne gdy obywatel chce głosować w wyborach parlamentarnych w innym miejscu niż mieszka;
5. wniosek powodziowy – wniosek o zasiłek finansowy dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

6. wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7. złożyć wniosek o o informację o środowisku i jego ochronie – przydatne gdy chcemy wybudować dom w lokalizacji, co do ktorej chcemy mieć pewność jaki wpływ na środowisko będą miały plany zabudowy okolicy, albo chcemy wiedzieć jaki jest poziom zanieczyszczenia środowiska w okolicy.

/Źródło: MAC/