Sprawy samorządowe

Pesymistycznie o budżetach na 2015 r.

Pod względem finansowym rok 2015 będzie dla samorządów trudniejszy niż poprzedni – tak uważa ponad połowa uczestników naszej ankiety.

Czytaj więcej...

Zapukają do urzędu. Publikujemy plan samorządowych kontroli NIK na 2015 r.

Administracja, w tym zwłaszcza samorządowa, będą głównym obszarem zainteresowania NIK w 2015 r. Inspektorzy sprawdzą m.in. korzystanie przez JST z usług i instrumentów finansowych, wykonywanie zadań oświatowych i finansowanie straży miejskich.

Czytaj więcej...

Po zmianie szefa. Upoważnienie w imieniu wójta nie wygasa automatycznie

Po zmianie na fotelu wójta nie wygasają dotychczasowe upoważnienia i pełnomocnictwa. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważniać pracowników do załatwiania spraw w jego imieniu, chodzi m.in. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Czytaj więcej...

MF mówi nie. Samorządy chcą więcej czasu na przygotowanie budżetów 2015

Samorządy chciałyby więcej czasu na przygotowanie i uchwalenie budżetów na 2015 r. – Wybory to nie trzęsienie ziemi – odpowiada Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej...

EKSPERCI PROPONUJĄ PODATKI SAMORZĄDOWE

amorząd terytorialny wszystkich szczebli traci autonomię finansową, a co za tym idzie niezależność; system finansowania polskich samorządów trzeba zreformować i dać lokalnym władzom prawo do nakładania podatków - uważają eksperci, z którymi rozmawiała PAP.

Czytaj więcej...

DOFINANSOWANIE POWIATOWYCH STRAŻY POŻARNYCH PRZEZ POWIATY

Według Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, z postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej regulujących zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w pokrywaniu części kosztów jej funkcjonowania mogą uczestniczyć: gminy, powiaty oraz samorządy województw (art. 19b).

Czytaj więcej...

CBA dla każdego. MS chce masowych prześwietleń urzędniczych kieszeni.

Twój średni miesięczny przychód z pracy w urzędzie przekracza 3,8 tys. zł brutto? Zgodnie z pomysłem resortu sprawiedliwości, musisz złożyć oświadczenie majątkowe, które może prześwietlić CBA.

Czytaj więcej...