Sprawy samorządowe

Najsłabsi – najsolidniejsi, powiaty płacą janosikowe solidnie

Z informacji przedstawionych przez resort finansów posłom sejmowej komisji ds. samorządu wynika, że tylko powiaty wywiązały się w 100 proc. ze powinności wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na późniejsze wypłaty części równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej dla JST.

Czytaj więcej...

Zmiany w ustawie o finansach publicznych

30 czerwca br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Projekt ustawy “samorządowej” przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów na posiedzeniu 17 czerwca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra administracji i cyfryzacji.

Czytaj więcej...

Finansowanie samorządów - wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

Rady trzech samorządów z pow. nowosolskiego złożyły do TK wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego ustaw, które - ich zdaniem – narzucają na samorządy obowiązki, a nie gwarantują ich finansowania.

Czytaj więcej...

Analiza definicji. MAC nie wyklucza zmian w projekcie ustawy samorządowej

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie wyklucza zmian w projekcie ustawy samorządowej, aby zapobiec stratom we wpływach z podatku od nieruchomości, przed którymi ostrzega Unia Metropolii Polskich.

Czytaj więcej...

Zbójeckie prawo. Powiat legionowski wniesie przepisy o janosikowym do TK

- Na poziomie powiatowym stopień obciążenia budżetów samorządów jest najwyższy - podkreśla Jan Grabiec, starosta legionowski. Radni powiatu przyjęli uchwałę w sprawie skargi na janosikowe do TK.

Czytaj więcej...

Lata do nagrody. MPiPS proponuje nowe zasady wyliczaniu dodatku za staż

Zmienią się zasady wyliczania dodatku za wieloletnią pracę – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który przygotował resort pracy.

Czytaj więcej...