Sprawy samorządowe

ŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DO KTÓRYCH MAJĄ PRAWO RADNI

Radny nie jest pracownikiem w rozumieniu prawa pracy. Wykonuje swoje obowiązki pro publico bono, choć z racji dodatkowych obciążeń związanych chociażby z utrata wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy ma prawo do świadczeń majątkowych ze strony gminy, powiatu lub województwa.

Czytaj więcej...

Weszła w życie nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej

Usprawnienie mechanizmów gromadzenia, udostępniania i prezentacji informacji publicznych oraz ułatwienie obywatelom szybkiego odnalezienia interesujących ich danych to główny cel nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej...

Wysłać wójta. Obowiązkowy urlop szefa gminy do września następnego roku

Publikujemy opinię Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy ws. obowiązku wysłania wójta na zaległy urlop do końca września następnego roku kalendarzowego (GNP - 110 - 4560 - 5 - 1/14/PE/RP):

Czytaj więcej...

Formy współpracy JST w Polsce. Ogłaszanie porozumień w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Stosowanie do postanowień art. 5 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym porozumienia zawierane przez powiat z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz porozumienia zawierane przez powiat w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Czytaj więcej...

Ciąć po kadrach. Niektóre samorządy rozważają zwolnienia pracowników

Tylko niektóre samorządy rozważają zwolnienia pracowników, po tym jak zmienią się przepisy odnośnie obsługi funkcjonowania administracji samorządowej.

Czytaj więcej...

Urząd musi działać. Braki kadrowe nie są usprawiedliwieniem - stwierdził NSA

Niedostatki kadrowe nie mogą tłumaczyć bezczynności organu administracji publicznej – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uzasadniając postanowienie. Zdaniem sądu, nie można przyjąć, że brak właściwej organizacji pracy usprawiedliwia bezczynność w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czytaj więcej...

W jedności siła. Postulat samorządowo-rządowego korpusu służby publicznej

Posłowie postulują przywrócenie idei utworzenia wspólnego samorządowo-rządowego korpusu służby publicznej. Resort administracji jest sceptyczny.

Czytaj więcej...