Sprawy samorządowe

Wydawanie poleceń pracownikom samorządowym przez komisję rewizyjną

Komisja rewizyjna rady gminy nie jest upoważniona do wydawania pracownikowi samorządowemu poleceń dotyczących jego pracy (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2000 r. I PKN 136/2000, Lex Polonica nr 355997).

Czytaj więcej...

Ile zarabiają polscy urzędnicy? Płace w administracji rządowej biją na głowę wynagrodzenia w samorządach

Urzędnicy administracji rządowej zarabiają średnio o blisko 700 złotych więcej niż pracownicy samorządowi, a osoby zatrudnione w starostwach powiatowych zarabiają średnio, aż o blisko 1150 złotych miesięcznie mniej od pracujących w urzędach marszałkowskich, pisze Marek Wójcik – dyrektor Związku Powiatów Polskich.

Czytaj więcej...

PRZEPIS JAK GILOTYNA. Wady artykułu 243 ustawy o finansach publicznych

Nowy wskaźnik zadłużenia może uniemożliwić uchwalenie budżetu także tym samorządom, które nie mają żadnych zobowiązań - alarmuje ZMP.

Czytaj więcej...

Udzielanie absolutorium. Obalanie mitów. Arcyciekawy wyrok sądu administracyjnego

Prezentujemy ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. I SA/Po 921/10. W tezach sąd punkt po punkcie wyjaśnia zasady udzielania absolutorium przez organ stanowiący oraz obala mity, które narosły przy stosowaniu w praktyce przepisów o absolutorium.

Czytaj więcej...

Zmiany w podziale administracyjnym kraju od 2022 roku!

Publikujemy ciekawy artykuł polemiczny autorstwa Marka Wójcika – Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Czytaj więcej...

SPOSÓB NA ZMOWĘ. Samorządowa nieruchomość tylko po słusznej cenie

Resort budownictwa przygotował projekt przepisów, który ma przeciwdziałać zmowom cenowym w przetargach na zakup nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów.

Czytaj więcej...

RAPORT, KTÓRY BOLI. MAC ocenia sytuację powiatów

Co czwarty powiat nie spełnia założeń reformy 1998 r.: 67 powiatów ziemskich zamieszkuje mniej niż 50 tys. osób, 11 składa się z mniej niż pięciu gmin – sygnalizuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC).

Czytaj więcej...