Sprawy samorządowe

Sąsiadujące samorządy będą mogły część zadań wykonywać wspólnie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce, by sąsiadujące gminy i powiaty więcej zadań wykonywały wspólnie. Resort przygotowuje propozycje przepisów, których wprowadzenie będzie oznaczało większą elastyczność w realizowaniu zadań jednostek samorządowych, a co za tym idzie, przyniosą im wymierne oszczędności. Założenia do projektu ustawy deregulującej zasady działania samorządów lokalnych w tym tygodniu trafią do konsultacji. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać w 2014 roku.

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne - pamiętaj o rocznym sprawozdaniu do UZP

Urząd Zamówień Publicznych przypomina za pośrednictwem swojej strony internetowej o tym, że dnia 1 marca 2013 r. upływa termin na przekazanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2012.

Czytaj więcej...

Etaty do redukcji. Wynagrodzenia za obsługę sięgają 13 mld zł rocznie

Szacunki resortu cyfryzacji pokazują, że wynagrodzenia pracowników obsługowych w gminach i powiatach sięgają nawet 13 mld zł rocznie.

Czytaj więcej...

IDZIE REWOLUCJA

MAC chce zmniejszyć liczbę jednostek samorządu – donosi Serwis Samorządowy PAP.

Czytaj więcej...

Wysokość diet radnych uzależniona od obecności na posiedzeniach

Rada powiatu ma prawo powiązać wysokość diet radnych z ich obecnością na posiedzeniach rady, komisji lub zarządu – tak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. (III SA/Lu 203/12).

Czytaj więcej...

„Janosikowe” w Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 4 grudnia 2012 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Rady Miasta Krakowa dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego (obowiązek wpłaty do budżetu państwa przez miasta na prawach powiatu tzw. wpłat wyrównawczych). Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

Czytaj więcej...

To powiedział samorządowcom Premier Donald Tusk

Na początek relacji ze spotkania przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych z Premierem Donaldem Tuskiem – dwa razy zaskoczenie, z czasem w tle.

Czytaj więcej...