Sprawy samorządowe

Starosta zrefunduje wynagrodzenie młodego pracownika

Przez rok urząd pracy będzie przekazywał pracodawcy pieniądze na pensję, nagrody i składki bezrobotnego przed 30tką.

Czytaj więcej...

Papiery do kosza. Nie ma potrzeby trzymać w szafie starych aktów prawnych

W związku z istnieniem Internetowego Systemu Aktów Prawnych urząd nie ma obowiązku dalszego przechowywania aktów prawnych z lat ubiegłych w formie papierowej - wynika z opinii przygotowanej na zlecenie MAC.

Czytaj więcej...

Po godzinach nie. Wystarczą podejrzenia o stronniczość lub interesowność

Czy urzędnik samorządowy może podejmować zajęcia zbliżone do jego obowiązków służbowych? Z takim pytaniem do ekspertów MAC zwróciło się starostwo powiatowe, którego pracownicy „udzielają" się po godzinach pracy w rodzinnym biznesie.

Czytaj więcej...

Czy powiaty czują się zagorożone?

W ostatnim czasie, w ramach opinii napływających na zespoły temtyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pojawiały się głosy dotyczące likwidacji powiatów. Zapytaliśmy prezesa Zarządu ZPP, Ludwika Węgrzyna: czy powiaty - w kontekście tych postulatów - czują się zagrożone?

Czytaj więcej...

Samorządy dopłacają do zadań rządowych

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, obradując 5 marca br. w Poznaniu, zwróciło się do władz rządowych z wnioskiem o przeprowadzenie analizy w przedmiocie oszacowania rzeczywistych kosztów realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej. Wyniki takiej analizy powinny stanowić podstawę korekty środków przekazywanych w ramach dotacji celowej na realizację tych zadań.

Czytaj więcej...

W Trybunale. Konstytucyjne prawo gminy do własności nieruchomości

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny rozpatrując skargę samorządowców.

Czytaj więcej...

Dobre badania. Samorządowi wyborcy rzadziej zmieniają dobrych liderów

Priorytetem samorządowców, jeśli chodzi o rozwój, są inwestycje infrastrukturalne, szczególnie drogowe; największą bolączką - zbyt mało pieniędzy - wynika z raportu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej "Bilans Kadencji 2010-2014 w świetle wyborów samorządowych".

Czytaj więcej...