Sprawy samorządowe

O udziale w życiu publicznym decyduje obywatel, a nie ustawa

Prezes Związku Miast Polskich, prezydent Poznania – Ryszard Grobelny pisze: Jednym z niedostatków polskiego systemu samorządowego jest brak pewnych form współdziałania między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego (j.s.t.) w obowiązujących aktach prawnych. Obecnie mamy w Polsce dwie ustawowe formy współdziałania przy realizowaniu zadań przez j.s.t.: związki oraz porozumienia międzygminne. Dodatkowo wykorzystywane są dwie inne formy: stowarzyszenia oraz spółki, ale mają one swoją specyfikę i nie stwarzają wystarczających możliwości zintegrowanej współpracy w różnych sektorach usług i dziedzinach rozwoju.

Czytaj więcej...

Perspektywa UE 2014-2020. Samorządy skazane na współpracę

Pozornie do nowego okresu korzystania z funduszy europejskich jest jeszcze daleko. Nic przecież jeszcze nie jest przesądzone. Zresztą samorządy mają teraz na głowie aktualne problemy, takie jak "dokręcanie śruby" przez ministra finansów regułą deficytową, kłopotami z funkcjonowaniem szpitali, perturbacjami wokół wysokości subwencji oświatowej, zaniżoną subwencję oświatową.

Czytaj więcej...

Samorządy mają ograniczoną władzę nad dyrektorem szkoły

Szef placówki oświatowej nie może być zmuszany przez wójta do ośmiogodzinnego czasu pracy. Kierownik urzędu może jednak kontrolować sposoby realizowanych przez niego zadań i w razie nieprawidłowości ukarać

Czytaj więcej...

Wadliwa subwencja

Subwencja oświatowa ma dzisiaj same wady. Środki trafiają do samorządów bez uwzględnienia, że są gminy bogate i biedne - uważa dr Wojciech Misiąg.

Czytaj więcej...

Samorządy chcą mieć w swoich rękach powiatową służbę sanitarną

Inspekcje
Zespolenie inspekcji sanitarnej z samorządem powiatowym i przekazanie powiatom mienia będącego w dyspozycji tych inspekcji to tylko niektóre z postulatów Związku Powiatów Polskich (ZPP). Samorządy domagają się zmian w przepisach, gdyż obecnie powiatowe inspekcje nie są im podległe. Utrudnia to wykonywanie niektórych zadań. Swoje propozycje ZPP kieruje do premiera Donalda Tuska i ministra zdrowia.

Czytaj więcej...

Posłowie o samorządach

Sejmowa komisja samorządu terytorialnego przyjęła plan prac na najbliższe półrocze. W marcu posłowie przedstawią projekt zmian w ustawie Prawo energetyczne. W maju będą dyskutować o subwencji oświatowej.

Już w lutym sejmowa komisja samorządu terytorialnego wysłucha sprawozdań NIK z dwóch kontroli - zarządzania środowiskiem w gminach oraz realizacji przez JST rządowego programu "Moje Boisko – Orlik 2012". Posłowie rozpatrzą też informacje ministra rozwoju regionalnego z realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 w roku 2010.

Czytaj więcej...

Komunikat z posiedzenia zarządu Związku Powiatów Polskich

W dniach 16 i 17 stycznia br. w Luboniu pod Poznaniem odbyło posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich. Przedmiotem obrad były najważniejsze aktualnie sprawy dla samorządów, nie tylko powiatowych.

Czytaj więcej...