Środowisko - warto wiedzieć

Zmiana przepisów dot. usuwania drzew i krzewów

W dniu 28 sierpnia 2015 r. uległy zmianie przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Szczegółowe informacje można uzyskać w organach gmin i powiatu zajmujących się tematyką ochrony zadrzewień i terenów zieleni.

Ogłoszenie: zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska informuje, że z dniem 05 września 2014r. wchodzi w życie zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 1205 ze zm.).

Czytaj więcej...

W trosce o stan powietrza

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego znajduje się informacja “W trosce o stan powietrza” dot. konsultacji projektu “Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Ogłoszenie dotyczące stosowania środków chemicznych w rolnictwie

Starosta Mikołowski przypomina o stosowaniu dobrych praktyk rolniczych podczas wykonywanych oprysków upraw. ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA.

Konkurs "Zadbajmy o wodę na wsi"

Konkurs "Zadbajmy o wodę na wsi" organizowany przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: kategoria I konkursu jest przeznaczona dla fotografów amatorów z terenu województwa śląskiego, bez ograniczeń wiekowych, natomiast kategoria II i III konkursu jest skierowana do spółek wodnych i związków spółek wodnych.

Czytaj więcej...