Konkurs "Zadbajmy o wodę na wsi"

Konkurs "Zadbajmy o wodę na wsi" organizowany przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: kategoria I konkursu jest przeznaczona dla fotografów amatorów z terenu województwa śląskiego, bez ograniczeń wiekowych, natomiast kategoria II i III konkursu jest skierowana do spółek wodnych i związków spółek wodnych.

Szczegółowe informacje o konkursie pn. "Zadbajmy o wodę na wsi" wraz z Regulaminem konkursu są dostępne na stronie Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Szczególnie polecamy oraz w Wydziale Terenów Wiejskich pod numerem tel.(32) 7740547 i 7740502