Środowisko - warto wiedzieć

Budki lęgowe

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach planuje ubiegać się o dofinansowanie w 2013 r. zakupu budek lęgowych dla ptaków (jeżyk, kopciuszek, wróbel kawka, sikory, pustułka i inne ptaki) oraz nietoperzy, które byłyby przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, a także samorządom, (którym podlegają budynki użyteczności publicznej.

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.