Środowisko - warto wiedzieć

Informacja dla przedsiębiorców

W ramach realizacji projektu „Przejrzyste prawo w ochronie środowiska” Ministerstwo Środowiska zamieściło na stronie internetowej ANKIETĘ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TEMAT EMISJI DO POWIETRZA. Przedsiębiorcy mają możliwość wniesienia uwag i wniosków do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie w terminie do 30 września 2013 roku na adres przejrzysteprawo@mos.gov.pl

Co gdzie wyrzucać. Rady ministerstwa

Według resortu środowiska gminy nie powinny wymagać od mieszkańców mycia opakowań przed ich umieszczeniem w pojemnikach. Prezentujemy najnowsze wytyczne ministerstwa dotyczące zasad segregacji śmieci.

Czytaj więcej...

Gdzie po kredyt na dom energooszczędny?

Już od pierwszego czerwca będzie można starać się o kredyt na budowę domu energooszczędnego. Siedem banków będzie udzielać kredytów do których 300 milionów dopłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Specjalnych kredytów będą udzielały: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska i Deutsche Bank PBC.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, działając na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów Rozporządzeń Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionów wodnych Malej Wisły i Górnej Odry wraz Z prognozami oddziaływania na środowisko. Warunki korzystania z wód regionów wodnych zostaną ustalone w drodze aktów prawa miejscowego po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pobierz obwieszczenie.

Środowisko dla profesjonalistów i nie tylko.

Redakcja portalu www.poseko.pl poruszającego zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska zaprasza do odwiedzenia ich strony oraz do skorzystania z zasobów na niej umieszczonych. Portal ten został uruchomiony w listopadzie 2012 roku poprzedzony blisko 9-io miesięcznym okresem przygotowań.

Czytaj więcej...

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Zgodnie z pismem nr WIW.AG.OI.0330.1.26.2012 z dnia 21.08.2012r. Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w dniach 22-23 września 2012 roku na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Starosta zdecyduje, czy przy drodze konieczne są ekrany akustyczne lub pas zieleni izolacyjnej

Postępowanie dotyczące nałożenia obowiązku przeciwdziałania hałasowi jest wszczynane z urzędu w interesie publicznym, nie zaś na wniosek zainteresowanej osoby czy grupy osób

Czytaj więcej...