Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert: program zdrowotny Wygraj z boreliozą

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Wygraj z boreliozą”.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 33 uczestników projektu „Krok w przyszłość ”

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla: organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego:

Czytaj więcej...

Powiadomienie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia, że w dniu 08.02.2012 roku została przekroczona na stacjach w Żywcu. Wodzisławiu, Sosnowcu, Rybniku (1 doba) wartość 200 µg/m3 (dla doby - próg alarmowy) pyłu zawieszonego PM10 będąca progiem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Czytaj więcej...