Wyróżnienia za naukę i sport

  • styp-2018
9 marca w starostwie wręczone zostały stypendia Starosty Mikołowskiego przyznawane w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski. Tym razem wyróżnienia te trafiły do 60 uczniów, którzy odebrali je z rąk starosty Henryka Jaroszka.

W uroczystości uczestniczył również wicestarosta Marek Szafraniec, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Mrowiec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz, a także dyrektorzy szkół, do których stypendyści uczęszczają.

- Po raz kolejny pobity został rekord w liczbie przyznanych stypendiów – mówiła Iwona Smorz wskazując, że najliczniejszą grupą wyróżnionych są uczniowie I LO im. Karola Miarki - 37 osób, dziesięciu to uczniowie II LO im. Witolda Pileckiego, tylu samo stypendystów uczęszcza do ZST w Mikołowie. ZSP w Ornontowicach reprezentowały dwie osoby, zaś łaziskie ZSEiU jedna. Była nią Natalia Krząkała, mikołowska perkusistka znana między innymi z telewizyjnego show "Mam Talent".

Jeśli chodzi o to, za co stypendium zostało przyznane to najliczniejszą, bo aż 46 osobową grupę stanowili uczniowie, których nagrodzono za wyniki w nauce, czyli średnią ponad 5,1.

Za wybitne osiągnięcia w nauce wyróżniono ogółem trzy osoby, zaś za sukcesy sportowe 11 uczniów. W tej ostatniej grupie są między innymi zawodnicy sportów walki, szachiści, tenisiści stołowi czy też osiągający sukcesy w walkach rycerskich i w ujeżdżeniu.

- Jestem dumny z waszych osiągnięć i życzę wam dalszych sukcesów – mówił starosta Henryk Jaroszek zapewniając po raz kolejny, że fundusze na wypłaty stypendiów zawsze znajdą się w budżecie powiatu.

60 uczniów otrzymywać będzie stypendium w kwocie 200 zł wypłacane comiesięcznie do 28 każdego miesiąca począwszy od lutego do lipca 2018 roku. (bj)

Zdjęcia z uroczystości na FB