Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
pokój 341
telefon (32) 32 48 134
w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (pobierz PDF lub DOC)

Załączniki:
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)
  Tryb odwoławczy
  Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  Formularze wniosków do pobrania
  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (PDF | DOC)