Ankietowe badania rolnicze 2018

  • ankiety_rolnicze_2018
Główny Urząd Statystyczny informuje, że na terenie województwa śląskiego będą prowadzone badania ankietowe.
Badania będą prowadzone przez ankieterów - pracowników Urzędu Statystycznego w wylosowanych gospodarstwach domowych i rolnych, w sklepach, na targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Zbiorcze wyniki badan wykorzystywane są:
- do podejmowania decyzji ekonomicznych,społecznych i administracyjnych
- w rocznikach,publikacjach tematycznych i analizach statystycznych

Badania będą realizowane przez formularz elektroniczny, wywiad telefoniczny i wywiad bezpośredni.

Główny Urząd Statystyczny gwarantuje poufność udzielanych informacji. Tożsamość ankietera można potwierdzić kontaktując się pod nr tel. 32 77 91 291; 695 255 244 oraz adres e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl