Wyniki konkursu


OGŁOSZENIE
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora drugiej edycji programu pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ"


Na podstawie zapisu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793)

Zarząd Powiatu Mikołowskiego


informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ", którym będzie:

CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.