Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Godziny pracy aptek 2018

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 06 kwietnia 2018 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2018.

Czytaj więcej...

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-202"9,

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029".

pełna treść obwieszczenia TUTAJ.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w STAROSTWIE POWIATOWYM w MIKOŁOWIE

informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 13:00.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.), Starosta Mikołowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Czytaj więcej...

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w DOMU KULTURY w GOSTYNI

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 17:00.

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Mikołowskiego

Zarząd Powiatu Mikołowskiego zawiadamia, że w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029".

Pełna treść obwieszczenia

Podkategorie