Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

- dotychczasowy dowód rejestracyjny – w przypadku wnioskowania o wymianę zniszczonego lub zapełnionego dokumentu
- karta pojazdu – jeżeli była wydana
- w przypadkach koniecznych – zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu (w przypadku, gdy upłynął termin ważność ostatniego badania technicznego zapisanego w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub Urząd nie posiada informacji o terminie ostatniego badania zamieszczonego w utraconym dokumencie)
- dowód tożsamości
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, ( pierwszy stopień pokrewieństwa – bez opłat, osoba obca – 17 zł opłaty skarbowej )
- aktualny odpis KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Opłaty

Za wydanie wtórnika utraconego lub zniszczonego dowodu rejestracyjnego, albo za wymianę dowodu, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu pobierana jest opłata:

- w wysokości 73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł) za druk dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego

Nr konta na opłaty komunikacyjne

Nr konta na opłatę skarbową

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą wydania wtórnika lub wymiany dowodu rejestracyjnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

POBIERZ WNIOSEK.