Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020".

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.

Godziny urzędowania 26 lutego 2018 r.

W dniu 26 lutego 2018 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 16 lutego 2018 r.

W dn. 16 lutego 2018 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano m.in. nt. problemu związanego z obrotem odpadami, prowadzonym niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami lub pozwoleniami oraz możliwością przeprowadzenia skutecznej i rzetelnej kontroli przedsiębiorców funkcjonujących w tej sferze.

Czytaj więcej...

Godziny urzędowania 19 lutego 2018 r.

W dniu 19 lutego 2018 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikolowskiego na lata 2018-2023 z perspektywą na lata 2024-2029" w załączeniu.

strona www konsultacji:
www.konsultacje.mikolowski.pl

Konsultacje społeczne w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów...

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 09.02.2018 r., a zakończą w dniu 22.02.2018 r. o godz. 13:00.

Zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji pod adresem:

 

www.konsultacje.mikołowski.pl

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Iwona Smorz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Godziny urzędowania 12 lutego 2018 r.

W dniu 12 lutego 2018 roku sala obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie czynna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Podkategorie