Teddy Bears in Pairs e-learning with grandchildrenProjekt „Teddy Bears in Pairs- e-learning with grandchildren”
(Misie chodzą parami- e-learning z wnukami)

Program Erasmus+Edukacja Dorosłych
2016-2018

Koordynator:
Powiat Mikołowski (Polska)
Partnerzy:
Ljudzka Univerza Ajdovscina (Słowenia)
Stowarzyszenie E- Seniors (Francja)
Stowarzyszenie SEYF (Włochy)
Fundacja Paisahe Cultural Aranjuez (Hiszpania)


Międzypokoleniowy projekt zrzeszający ludzi starszych (50+) ze wszystkich obszarów społeczeństwa, również zdefaworyzowanych lub cierpiących na lekką postać demencji, dzielących się swoimi wspomnieniami w formie zajęć Web Quest oraz bloggingu z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
Dorośli będą dzielić swoje historie życiowe napisane na blogach z młodzieżą, jak również organizować się w kluby / grupy e-czytelnictwa.
Młodzi ludzie będą "sparowani" z dorosłymi pod nadzorem trenera i umożliwią im zdobycia nowych umiejętności TIK i e- piśmiennictwa. Interakcje między dorosłymi i młodzieżą będzie skupiona na określonych tematach (czyli miejscach, szkołach, dietach historycznych, dawnych miejscach pracy w przeszłości, jak i tych, obowiązujących w chwili obecnej). Dorośli zyskają umiejętności TIK i e-piśmiennictwa, pewność siebie i poczucie własnej wartości, a młodzież będzie wzbogacać swoją wiedzę na temat historii i zmian społecznych w ich społeczności.

Projekt ten będzie koncentrować się na podwójnej specjalizacji: po pierwsze, w trakcie spotkań projektowych i mobilności, partnerzy będą słuchać nawzajem prezentacji i zbierać dobre praktyki (i metodologie ) e-learningu w instytucjach edukacyjnych dla seniorów, aby ostatecznie syntezą tego wszystkiego odpowiadała celom projektu. Po drugie, każda instytucja partnerska zrekrutuje po 20 przedstawicieli z każdej grupy docelowej- seniorów i młodych ludzi (20 + 20), połączy je w pary i przeprowadzi ekperymentalny nowatorski międzypokoleniowy kurs TIK oraz e-piśmiennictwa. Te aktywne grupy docelowe (każdego z partnerów) ustanowią kontakty internetowe między sobą za pośrednictwem platformy VLE projektu, czatów i e-mailingu.

Strona internetowa projektu oraz portal e-learningowy: http://erasmus.oczadly.slask.pl/en