Wspomnienia osób starszych pomagają budować naszą teraźniejszość 2010-1012

31 lipca 2012 roku dobiegł końca dwuletni (2010-2012) międzynarodowy projekt „Wspomnienia osób starszych pomagają budować naszą teraźniejszość”, realizowany ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig, w którym Powiat Mikołowski pełnił rolę partnera.

Zespół partnerski projektu tworzyły organizacje z ośmiu krajów: Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Cypru, Belgii, Rumunii i Bułgarii.

Uczestnikami i głównymi aktorami projektu były społeczności senioralne, a w szczególności słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, z którymi pracują na co dzień wszystkie organizacje, tworzące partnerstwo w ramach projektu.

Przez ostatnie dwa lata uczestnicy projektu we wszystkich krajach partnerskich przeprowadzili setki badań, sporządzili ponad tysiąc ankiet w kilkunastu obszarach tematycznych, zebrali setki archiwalnych zdjęć, czasopism i materiałów audiowizualnych, angażując rodziny, przyjaciół i znajomych; a przede wszystkim młodsze pokolenie- a wszystko to w celu stworzenia niecodziennego międzynarodowego „Dekalogu sposobów życia”- opracowania historyczno- kulturowego, łączącego dobre rzeczy z przeszłości z teraźniejszością.

Poprzez zgłębienie historii, zwyczajów, tradycji, kultury poszczególnych krajów oraz realiów dzisiejszych czasów, zostały odkryte, a następnie opisane powiązania przeszłości z teraźniejszością narodów Europy.

Metody wywiadów zostały opracowane i określone w trakcie partnerskich debat, wymiany poglądów, weryfikowania zastosowań na poziomie lokalnym, itp… W ramach projektu zostały również zorganizowane zajęcia z języka angielskiego, kursy obsługi komputera oraz literatury komputerowej dla społeczności senioralnej Powiatu Mikołowskiego.

W roku 2011 zostały zorganizowane kursy obsługi komputera oraz literatury komputerowej dla seniorów z Powiatu Mikołowskiego- po 20 godzin lekcyjnych dla dwóch 20-osobowych grup. Zajęcia odbywały się w Mikołowie.

W roku 2012 zostały zorganizowane kursy j. angielskiego dla osób 45+ z powiatu mikołowskiego- łącznie 100 godzin dla czterech 20- osobowych grup; zajęcia odbywały się w Łaziskach Górnych, Orzeszu, Ornontowicach i Gostyni. Tematy prowadzonych zajęć znajdowały się w ścisłej korelacji z tematami projektu: święta zimowe, nauka i sposoby zachowań, ubrania i relacje, praca i studia, gry, czas wolny i wakacje.

Z „Dekalogiem sposobów życia”, opracowaniami, materiałami audiowizualnymi oraz innymi rezultatami projektu można zapoznać się na stronie internetowej projektu (w języku angielskim) http://elderlymemories.wikispaces.com/ (Dekalog Dobrych Obyczajów został przetłumaczony tam na język polski, a na obecnej stronie jest dostępny w formie załącznika).

Zapraszamy do galerii zdjęć.