Zielona Edukacja

GRUNDTVIG
„Zielona Edukacja- powrót do natury”
2013-2015

Koordynator: Ljudska Univerza Ajdocscina (Słowenia)
Lider: Powiat Mikołowski
Partnerzy: Turcja, Wlk. Brytania, Hiszpania, Włochy

Główną ideą projektu jest nawiązanie bezpośredniej współpracy w zakresie upowszechniania i przekazywania informacji dotyczących edukacji w dziedzinie "zielonych nauk" tak , aby ich zielony charakter stał się atrakcyjnym i dostępnym dla uczących się dorosłych, zwłaszcza dla osób z grup szczególnie wrażliwych, tj. osoby starsze, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia dla osób dorosłych będą organizowane w oparciu o wspólny mianownik - doświadczenie w edukacji ekologicznej - i będą bazować się na czterech głównych tematach:

- Różnorodność biologiczna, gleba i percepcja przyrody - Zdrowy styl życia - Odnawialne źródła energii - Zmiany klimatu.

Wspólne działania pozwolą nam stworzyć szeroką gamę zasobów edukacyjnych, które są spuścizną centrów lub jednostek Edukacji Przyrodniczej w organizacjach partnerskich (w Polsce Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej w Mikołowie).

Planuje się, że każdy z partnerów opracuje pięć edukacyjnych "zielonych" programów, które będą testowane w praktyce, a następnie rozpowszechniane- najlepsze pięć staną się częścią ostatecznego "Podręcznika Zielonej Edukacji", które stanie się poradnikiem dla tych, którzy są chcą ponownie odkryć "zielone oblicze" naszej planety.

W/w zielone programy nauczania będą dotyczyły m.in. zagadnień dot. podstaw komputerowych i Internetu, sportu na świeżym powietrzu i rekreacji w parkach i ogrodach, nauki angielskiego, korzystania z natury jako narzędzia edukacji i terapii, itp.

Portal internetowy Wikispaces: http://greeneducationgrundtvig.wikispaces.com