Prawa jazdy - pliki do pobrania

Zgoda na rozpoczęcie szkolenia przez osobę ubiegającą się o uprawnienie do kierowania pojazdami, która nie ukończyła 18 lat
Zgoda na rozpoczęcie szkolenia przez osobę ubiegającą się o uprawnienie do kierowania pojazdami, która nie ukończyła 18 lat
Zgłoszenie zagubienia / kradzieży dokumentu prawa jazdy
Zgłoszenie odnalezienia dokumentu prawa jazdy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy
Prośba o wycofanie wniosku o wydanie dokumentu prawa jazdy
Prośba o wstrzymanie realizacji dokumentu prawa jazdy
Prośba o wydanie oryginału lub kserokopii dokumentów z teczki kierowcy w zakresie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Opłaty:

1. Opłata pobierana za wydanie dokumentu prawa jazdy (wydanie po raz pierwszy, wtórnik, rozszerzenie uprawnień, kod 95, wymiana zagranicznego dokumentu) - 100,50 zł: (100,00 zł opłata za prawo jazdy + 0,50 zł opłata ewidencyjna)

2. Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy: 35,00 zł

3. Opłata za przywrócenie uprawnień: 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

4. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów: 50,00 zł

5. Opłata za wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców: 500,00 zł

6. Opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne: 50,00 zł

Opłaty należy dokonać:
- w kasie tut. Starostwa - kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 - 15.00, poniedziałki od 8.00 - 18.00
- bądź na nr konta ING Bank Śląski O/Mikołów 42 1050 1214 1000 0022 9074 6599